Een pilot telemarketing om R&D TeleBusiness te ervaren

U kunt onze telemarketing vrijblijvend eens uitproberen. U levert uw top 50 van adressen aan waar u graag bij aan tafel zou willen komen te zitten. Wij gaan deze bedrijven benaderen voor het maken van een afspraak.

Deze pilot kunnen wij u aanbieden voor € 450,- excl. BTW (niet in vakantieperiodes). Daarvoor doen wij het volgende: (b.v. voor het maken van bezoekafspraken n.a.v. een e-mailmarketingcampagne): het voeren van een uitgebreid intakegesprek, het gereedmaken van de database, het opstellen van een script/leidraad, uiteraard het bellen, rapportage (waaronder de namen van beslissers en gespreksverslagen) en afsluitend een evaluatiegesprek.

afspraak-maken